KONTAKT

ADRESA:

Bitarová 207, 010 04 Žilina

EMAIL:

info@lcmarket.sk
objednavky@lcmarket.sk
reklamacie@lcmarket.sk
marketing@lcmarket.sk
lacocervenik@lcmarket.sk

TELEFÓN:

421 0905 921 005
421 0915 811 619
421 0905 301 581

Ekonomicke oddelenie :

Ing. Zhemčikova Zuzana
+ 421 902 178 499
zhemcikova@gmail.com

Obchodné oddelenie :

Červeník Ladislav
+ 421 905 921 005
lacocervenik@lcmarket.sk

Koňušiak Miroslav
+ 421 905 301 581
+ 421 915 811 619

Bojková Helena
+ 421 917 311 969
objednavky@lcmarket.sk
reklamacie@lcmarket.sk

Marketing :

Červeník Ladislav
+ 421 905 921 005
marketing@lcmarket.sk
lacocervenik@lcmarket.sk

Červeník Lukáš
+ 421 905 874 370
lcervenik@gmail.com
marketing@lcmarket.sk
info@lcmarket.sk